Debat og politik

Jeg kæmper for de frie skoler!

Af Anni Matthiesen, Venstre

Medlem af Folketinget, Sydjyllands Storkreds

Borgernes frie valg er en helt central rettighed i Danmark. Også når det kommer til uddannelse.

I Venstre mener vi, at det er op til forældrene at vurdere, hvilken type skole der bedst passer deres barns behov. For nogle børn er en friskole det bedste valg, for andre er det folkeskolen. Derfor bør det være en bunden opgave for os politikere at sikre, at der reelt er et frit valg.

Friskoler er et alternativ til folkeskolen. De bæres frem af civilsamfundets ildsjæle og de løfter i stigende grad opgaven som lokalskole, når kommunerne opgiver folkeskolen. Friskolerne holder primært til i yderkommunerne og ofte er skolen ikke bare en skole, men et lokalt mødested og den lim, der binder lokalsamfundet sammen. Ikke mindst gør de området mere attraktivt for børnefamilierne.

Af den årsag bør vi give friskolerne et skulderklap og et stabilt økonomisk grundlag. Andet giver ingen mening. Derfor er det meningsløst at S-regeringen i deres regeringsperiode har gjort hvad de kan for at genere friskolerne med deres snak om at sænke tilskuddet til friskolerne. Et mindre tilskud vil gå hårdt ud over mange friskoler og i yderste konsekvens må de lukke, hvor tabet af den lokale friskole kan bremse den fremtidige udvikling i området. Hvorfor vil S risikere det? Mette Frederiksens selvudnævnte titel som ’Børnenes statsminister’ er i så fald et kæmpe bluffnummer.

Dette skal samtidig ses i lyset af at friskolerne ikke eliteskoler. Tværtimod. Folkeskole- og friskoleelever har i vid udstrækning samme socioøkonomiske baggrund målt på forældrenes indkomst og højest fuldførte uddannelse. Men de kan ende med at blive det hvis tilskuddet sænkes. Besparelser på friskolerne vil ramme familier med lav indkomst. En højere måned betaling kan betyde, at lavindkomstfamilier er nødt til at finde en anden skole til barnet. Det er ikke rimeligt. Venstre og jeg kæmper for friskolerne og vi kæmper for landdistrikterne. Og det bliver vi ved med at gøre efter valget.

Kommentarer