Debat og politik

Jeg kæmper for mere frihed og flere muligheder i Sydjylland

Af Anni Matthiesen, Venstre

Medlem af Folketinget, Sydjyllands Storkreds

Valgkampen er i fuld gang! Jeg håber rigtig meget på at blive genvalgt, så jeg fortsat kan være det lokale talerør på Christiansborg. I 11 år har jeg repræsenteret Sydjylland og det vil jeg gerne blive ved med.

Jeg kæmper for mere frihed og flere muligheder for borgerne i Sydjylland og i resten af landet.

Forældre skal kunne vælge det dagtilbud og den skole, som passer bedst barnets behov, hvad end det er privat eller kommunalt. Jeg mener nemlig, at det er forældrene, der er bedst til at træffe valget om hvor deres børn skal passes og gå i skole.

Vores ældre er selvfølgelig også gamle nok til at bestemme selv! De skal have friheden til selv at vælge hvor de vil bo, uanset om det er på et kommunalt plejehjem eller friplejehjem. Derfor skal vi have friplejehjem i alle kommuner. De skal også kunne vælge hvem der skal levere deres mad og hjemmepleje. Ganske enkelt fordi det bør være kvaliteten og de enkeltes behov, der tæller.

Jeg kæmper også for stærke lokale virksomheder. De skaber flere arbejdspladser og genererer skatteindtægter, som finansierer vores velfærdssamfund. Men mange virksomheder er pressede på grund af de store el- og varmeregninger, kombineret med den regeringens mange skatte- og afgiftsstigninger. Vi skal holde hånden under vores gode virksomheder i en svær tid – og ikke gøre det dyrere at drive virksomhed.

I Sydjylland er vi også gode til at drive landbrug og de danske landmænd er allerede i fuld gang med den grønne omstilling. Det skal vi være stolte af og understøtte en fortsat udvikling af landbruget.

Jeg brænder også for foreningslivet. Jeg har selv været aktiv i foreningslivet i mange år og jeg ved hvor vigtigt det er for sammenhængskraften i vores mange lokalsamfund. Men ofte er vores mange seje frivillige ved at drukne i bøvlede regler. Det skal vi have ryddet op i.

Opgaverne er mange, men jeg er mere end klar til at løfte dem som Sydjyllands lokale stemme på Christiansborg.

Kommentarer